, ,

Να ανοίξει το κλειστό επάγγελμα του "συμβεβλημένου ιατρού"

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011 Leave a Comment


Γράφει ο Οδυσσέας Βουδούρης.
Είναι εντυπωσιακές οι λεκτικές ακρότητες ορισμένων συνδικαλιστών ιατρών για να εκφράσουν την αντίθεσή τους...
στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Υγείας: αφανισμός, εξόντωση κλπ. Γιατί τέτοιο μένος; Μπορεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο να είναι συζητήσιμο σε ορισμένα σημεία του, αλλά σίγουρα δεν αποσκοπεί στο να εξαφανίσει συλλήβδην όλο τον ιατρικό κλάδο στην χώρα μας! Αυτό που επιτυγχάνει είναι να θίξει συντεχνιακά προνόμια και ειδικά αυτά των ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΙΚΑ. Πρέπει όμως να διαπιστώσουμε, χωρίς να υποβιβάσουμε την προσφορά αυτών των ιατρών, ότι το σύστημα μέχρι τώρα λειτούργησε γραφειοκρατικά, αναποτελεσματικά και σε βάρος τόσο της ελευθερίας επιλογής του ιατρού από τον ασθενή, όσο και σε βάρος της επιστημονικής κυριότητας του ιατρού.Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα ο ρόλος του ιατρού του ΙΚΑ περιορίζεται συνήθως στο να "γράφει φάρμακα", που συνταγογραφεί ο μη συμβεβλημένος ιατρός, ο οποίος όμως είναι επιλογή του ασθενούς. Παράδοξο σε όλα τα επίπεδα! Αλλά σημαντικό προνόμιο του ιατρού του ΙΚΑ που έρχεται σε επαφή και "υποχρεώνει" πλήθος ασθενών, με τους οποίους μάλλον δεν θα είχε ποτέ επαφή σε άλλη περίπτωση.Οι συνδικαλιστικές ακρότητες οδήγησαν τον Υπουργό Υγείας να πάρει μια σωστή απόφαση: να δώσει το δικαίωμα συνταγογράφησης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και σε ιατρούς συμβεβλημένους με άλλα ταμεία. Σωστό, αλλά γεννιέται το ερώτημα: γιατί κάνουμε μισό βήμα και δεν ακολουθούμε πιστά αυτή τη λογική; Διότι με το μέτρο αυτό αυξάνουμε μεν τον αριθμό των ιατρών του "κλειστού επαγγέλματος" του συμβεβλημένου συνταγογράφου ιατρού, αλλά δεν καταργούμε το ίδιο το κλειστό επάγγελμα.Η λύση είναι απλή και βασίζεται στο αυταπόδεικτο δεδομένο ότι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ασκούν όλοι οι ιατροί . Είτε είναι σήμερα συμβεβλημένοι είτε όχι. Όσο κρατάμε έξω από το ασφαλιστικό σύστημα ένα μεγάλο μέρος αυτών των ιατρών, το υγειονομικό σύστημα θα κουτσαίνει. Η πρόταση λοιπόν είναι η εξής: όλοι οι ιατροί που πληρούν ορισμένες καθορισμένες προϋποθέσεις και που το επιθυμούν να έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για όλα τα ταμεία. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να αφορούν κυρίως την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τον ιατρικό φάκελο και την ιατρική αμοιβή.Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η πραγματική ελευθερία επιλογής ιατρού από τον ασθενή και καταργείται ο υποβιβασμός του ιατρού που "γράφει φάρμακα". Επίσης, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξασφαλίζει τον έλεγχο της φαρμακευτικής κατανάλωσης. Αυτό το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες προς γενική ικανοποίηση.

0 σχόλια »

Leave your response!